Portable Toilet Indonesia, Produsen Portable toilet